Vitaleurytmi – ett antistress program

Eurytmi är en rörelsekonst som synliggör det som lever i språket och i musiken. Eurytmin existerar som scenkonst, i pedagogiken, som social konst på arbetsplatser, som terapi i medicinska sammanhang (läkeeurytmi). Vitaleurytmi bygger på eurytmins grundelement men tar in aspekter ifrån stress- och resiliensforskning.(Jon Kabat-Zinn, A.Antonovsky, M. Burisch)

Ljudgester, som vokaler och konsonanter ses som dynamiska kraftfält som stimulerar regenerativa processer och vitaliteten. En av grundpelare i konceptet Vitaleurytmi är att stärka riktad uppmärksamhet och medveten närvaro.

Livstempot i samhället och på arbetsplatser ökar ständigt och för många människor kan det bli ohanterbart och verka dränerande på livskraften och livslusten.

Enkla, men medvetna rörelseprocesser hjälper utövaren av Vitaleurytmi att komma till närvaro i nuet, finna fram till inre lugn och en tydlig upplevelse av att kunna bli självverksam. Det betyder att kunna navigera som kapten i sin egen ”farkost” genom stress och oro med livskrafterna i behåll.

Mer information om vitaleurytmi finns att läsa här.