Böcker om läkeeurytmi på svenska och norska

  • Rudolf Steiner: Läkeeurytmi, Wrå förlag, ISBN 9189178106
  • Margareta Kirchner-Bockholt: Läkeeurytmins grundelement, Wrå förlag, ISBN 9189178394
  • Michaela Glöckler: Pedagogiska och medicinska synpunkter, Telleby förlag, ISBN 978-91-89623-19-4
  • Lasse Wennerschou: Hva är helseeurytmi?, Antropos förlag AS, ISBN 82-90059-94-9

Internationella publikationer

En stor mängd litteratur finns på engelska och tyska.

https://eurythmytherapy-medsektion.net/en/research-and-literature/literature

http://www.liebe-zur-erde.eu/publikationen.html

Forskning

Länk till forskning inom läkeeurytmiområdet finns här: https://eurythmytherapy-medsektion.net/en/research-and-literature/research-methodologies

Utbildning

Läkeeurytmiutbildningen i Norden: https://lakeeurytmi.se/

Läkeeurytmi i praktik, videor på tyska och engelska

Fler exempel finns bl a på YouTube med t.ex. sökord ”eurythmytherapy” eller ”Heileurythmie”.


.