Eurytmi och läkeeurytmi för friskvård

Eurytmi och läkeeurytmi kan användas för friskvård. Så här beskriver Elisabeth Löve sitt arbete med stärkande eurytmi i grupp i Norrköping:


”Jag har under många år haft en kvällskurs där vi har gjort övningar för att stärka livskrafterna, för rörlighet och avspänning. Många deltagare är pensionärer och har gjort läkeeurytmi eller eurytmi i grupp tidigare, men inte alla.


I långsam gång känner vi foten mot golvet. Det ger balans och stadga. Vi gör harmoniserande rytmer som hexameter och mer uppiggande som anapest. Vi ger och tar små bollar rytmiskt i ringen, fram och bakåt, åt sidorna, uppåt och nedåt och i bland med korsningar. Det ger närvaro och skratt och skapar en tillåtande stämning. Vi växlar mellan snabb-långsam, lätt-tung och gripa-lösa.


Rumsorientering stärker vi genom former i rummet. Vi rör oss mot och med varandra, blir
självständiga och känner gemenskap.
Vi har haft fokus på att stärka andningen och immunförsvaret.


Med en dikt ur Kalevala lyfter vi oss ur tyngden:
“Hell dig sol i gyllne strålar
Hell dig dagens klara öga
Där du vandrar över fästet
på din stig den ljusa höga.”


Framför allt är vi glada när vi går hem!”