Läkeeurytmiföreningen i Sverige

Läkeeurytmiföreningen i Sverige, LEF är en ideell yrkesförening för diplomerade läkeeurytmister.

LEF har som ändamål att företräda läkeeurytmi som terapiform i samhället och verka för läkeeurytmins etablering som medicinsk behandling. LEF arbetar för läkeeurytmins fördjupning och utveckling genom fortbildning och vetenskaplig forskning. Föreningen arrangerar regelbundet fortbildning för sina medlemmar.

E-post: kontakt@lakeeurytmi.nu

Föreningens org.nr: 815600-0039

LEF har den antroposofiska medicinens internationella kvalitetsmärke AnthroMed®.

Samarbete med andra föreningar och organisationer

LEF samarbetar med bl a:


AnthroMed® är ett internationellt nätverk för kvalitetssäkrad antroposofisk medicin: www.anthromed.de

För den enskilda medlemmen i LEF betyder det att tillstånd kan sökas för att använda märket AnthroMed® Eurythmy Therapy i yrkesutövandet. Detta garanterar en internationell kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling gällande arbetet som läkeeurytmist.

Kontaktuppgifter till licensinnehavare i Sverige:
http://www.anthromed.de/de/heileurythmie/schweden/