Läkeeurytmi som terapi inom sjukvården

Läkeeurytmi är en terapiform inom integrativ antroposofisk sjukvård. Den antroposofiska läkekonsten ser till hela människan. Terapier, mediciner och omvårdnad samverkar och bildar en helhet som ur olika aspekter gemensamt stödjer läkeprocessen.


Läkeeurytmi är en aktiv behandlingsform i vårdprogrammet där patienten själv med sina rörelser stimulerar läkningskrafterna. På sjukhus utövas läkeeurytmi individuellt eller i grupp.


Rörelseövningarna anpassas efter patientens behov, rörelseförmåga och krafter. De kan utföras sittande, liggande, stående eller gående. Patienten möter läkeeurytmisten flera gånger i veckan och uppmuntras även att öva på egen hand. Ofta utarbetas ett övningsprogram som patienten sedan kan införliva som ett verktyg för egenvård i sin vardag hemma. Läkeeurytmi ingår ofta i rehabilitering och eftervård.


Antroposofiska sjukhus och rehabiliteringskliniker finns i flera länder. De första startades i Schweiz och Tyskland för närmare hundra år sedan. I Tyskland finns universitetssjukhus som bedriver antroposofisk vård. I Sverige erbjöds läkeeurytmi som en av terapierna på Vidarklinikens sjukhus i Järna under den tid som antroposofisk sjukvård bedrevs där mellan 1985-2019.