Läkeeurytmi

  • är en rörelseterapi, som har sitt ursprung i antroposofisk läkekonst. Den bygger på en holistisk syn på människan.
  • har samverkan mellan kropp-själ-ande som terapeutisk bas.
  • stimulerar och väcker de självläkande krafter som är verksamma i en läkeprocess.
  • bidrar till att återskapa helhetskänsla, balans och samspel i hela den mänskliga organismen.
  • är ett verktyg för egenvård som går att praktisera självständigt hemma.
  • används vid olika sjukdomstillstånd och som rehabilitering efter sjukdom och även som friskvård och i förebyggande syfte.
  • används som individuell stödåtgärd i waldorfskolan.


Där det finns liv – finns rörelse

Människan upplever kroppslig och existentiell hälsa, känsla av sammanhang, när kropp, själ och andlig existentiell tillvaro samverkar harmoniskt. Vid sjukdom blir detta sammanhang stört och kommer i obalans. Läkeeurytmin bidrar till att åter bringa denna samverkan in i en hälsosam balans och stärker individens egen förmåga att läka.

Du är själv aktiv och medskapande i din egen läkeprocess. Genom ditt eget initiativ kan du bringa en ny rörelseimpuls till exempel till en stagnerad situation eller skapa balans och ro i en överaktiv situation. Genom rörelserna kan du inleda ett samtal med dig själv och din läkeprocess.

Vid sjukdomstillstånd utformas rörelseövningarna utifrån läkarens diagnos. I den terapeutiska processen är terapeutens iakttagelser och din egen individuella upplevelse av rörelsen vägledande.Rörelser som terapeutiska verktyg

Rörelserna och övningarna skapar medveten närvaro i kroppen och en inre själslig upplevelse. De är oftast mjuka, behagliga men kan även vara intensiva. De anpassas helt efter individens tillstånd, behov och förmåga. De kan utföras liggande, sittande, stående, gående i rummet. I rytmisk upprepning tilltalar och stimulerar dessa rörelser, tillsammans med pauser, människans självläkande krafter och verkar in i hela organismen. De stödjer, stärker och harmoniserar kroppens funktioner och processer.

Målet är att individen integrerar övandet i sitt dagliga liv.

Läkeeurytmins verktyg är språkljudens kvalitéer och musikens lagbundenheter som omvandlas till rörelser. Konsonanter och vokaler samt musikaliska element har sina korresponderande gester i rörelser. Dessa uttrycks med hela kroppen. Den yttre rörelsen ledsagas av en inre intention och själsstämning. Rörelserna kan kompletteras med rytmer och rumsformer.