Läkeeurytmi för egenvård

Läkeeurytmi är ett välfungerande verktyg för egenvård. Den bygger på ett regelbundet, självständigt övande som integreras i vardagen under en tidsperiod.

Möte och konsultation med en läkeeurytmist utgör grunden för övandet. Under processen kan övningar byggas på och förändras vid behov i samråd med läkeeurytmisten.

Att genom övandet ta eget ansvar för sitt välbefinnande lägger en god grund för att stärka livskrafter och hälsan. Läkeeurytmi kan förebygga hälsoproblem och är verksamt när det gäller att hantera till exempel stress, sömnsvårigheter och oro. 


HJÄLPSAMT är ett initiativ, som presenterar råd för naturlig hälsofrämjande egenvård som man själv kan utföra hemma! Råden baseras på beprövad erfarenhet inom hälso- och sjukvården och är skrivna av legitimerade sjuksköterskor och granskade av legitimerade läkare. Egenvårdsråden finns både på Facebook och Instagram under adressen @hjalpsamt och finns samlade på hemsidan för HJÄLPSAMT.


HJÄLPSAMT har också tagit fram flera instruktionsfilmer för egenvård samt andra videos inom området hälsa och medicin, som finns publicerade på YouTube. Filmerna finns också på hemsidan och på Facebook.

Läkeeurytmi – rörelseövningar för egenvård

Råden på HJÄLPSAMT är tänkta som inspiration!