Läkeeurytmi inom äldreomsorg

För den äldre människan kan läkeeurytmi bidra till livskvalitén på flera sätt. Den hjälper till att bibehålla rörligheten, stimulerar cirkulationen samt förbättrar kroppsnärvaron och balansen. Läkeeurytmin stärker förmågan att vara i nuet och i kontakt med sig själv.

Att öva eurytmi i grupp bidrar till en gemenskap där den äldre människan kan uppleva närvaro, samhörighet och glädje. Rytmiska verser, ramsor och sånger som flätas samman med rörelserna skapar en lätt och livfull stämning. Det är välgörande även på ett känslomässigt och kognitivt plan.

Övningar som upprepas över tid verkar stärkande på minnesfunktionen. Regelbunden rörelseträning är till särskild hjälp för personer med demenssjukdom