Läkeeurytmi i särskola och träningsskola

I särskola/träningsskola kan arbetet med rörelseövningar stärka elevens individuella utveckling på flera plan. Många elever påverkas av den stress som finns i samhället och kan ha svårt att finna lugn och ro i sig själva. Läkeeurytmiska/motoriska rörelser kan hjälpa eleven att finna ro för en stund.

Det finns elever som har svårt att kommunicera med omvärlden, som är tillslutna i sig själva. Då är rörelseövningar ett bra komplement att använda sig av för att få dessa elever att bli mer vakna och se omvärlden.

I skolan arbetar man också med den sociala konsten genom eurytmiska samarbetsövningar i grupp som främjar elevernas sociala förmåga.