Kurs med Pirkko Ollilainen

posted in: Uncategorized | 0

Välkomna till en kurs med Pirkko Ollilainen fredag 21 – söndag 23 oktober 2022 på Vidarkliniken i Järna. Kursen kommer att handla om förmågan att utveckla resiliens ut ur eurytmins möjligheter.

Pirkko har åtskilliga gånger kommit till Järna och delat med sig av sina erfarenheter på läkeeurytmins område. Hon har under många år varit verksam på Fielderkliniken utanför Stuttgart och hon undervisar på många olika platser i världen.


Denna gång riktar vi oss till alla eurytmister och läkare. Vi fördjupar oss i eurytmins grundelement och dess hälsobefrämjande aspekter i förhållande till barn, ungdomar och vuxna. Läs hela programmet här.